ALI JE TO UPORABNO ZAME?

Plesno-gibalna psihoterapija je uporabna za vsakega posameznika, ne glede na starost, spol, zmožnosti in telesne/duševne tegobe. Odlično se obnese v preventivnih in kurativnih dejavnostih ter je zaradi delovanja na telesni ravni primerna za dojenčke, malčke, otroke, mladostnike, odrasle in starejše.


Plesno gibalna psihoterapija - Preventiva

PREVENTIVA

Primerna je za vsakega, ki si želi osebnostne rasti, globljega spoznavanja samega sebe ali pa krepitve svojega šibkega področja. Z raziskovanjem samega sebe ter poudarkom na socialni nebesedni in besedni komunikaciji PGPt odlično podpira ‘normalen’ osebni razvoj na telesni, duševni, socialni in čustveni ravni. 


Plesno gibalna psihoterapija - Kurativa

KURATIVA

Plesno-gibalni terapevt se pri svojem delu srečuje z ljudmi z raznovrstnimi težavami: asocialnost, duševne motnje, čustvena nestabilnost, motnje v razvoju, gibalna oviranost, težave s pozornostjo, hiperaktivnost, sovražen odnos do lastnega telesa, travma, izguba, odvisnost, učne težave, motnje avtističnega spektra (MAS), dispraksija, demenca, izgorelost, govorno-jezikovne motnje, težave s sluhom in s tem povezana osamljenost, frustracije..


Vsaka težava se obravnava celostno – v povezavi z drugimi področji posameznikovega življenja (družinsko okolje, socialna mreža, oseben sistem vrednot, odnos do sebe in drugih, služba/šola, posameznikov smisel, prehrana, zdravila, zgodovinsko ozadje, telesne omejitve, gibalni vzorci, psiho-somatske bolečine, osebnostne lastnosti posameznika, potrebe, želje, motivi, hobiji…).