KAKO DELUJE?

Plesno-gibalna psihoterapija uporablja nebesedno izražanje kot temeljno orodje za raziskovanje in spoznavanje trenutnih občutkov, preteklih traumatičnih pripetljajev ter z njimi povezanih neozaveščenih čustvenih stanj. Terapevtski odnos in varen prostor spodbujata posameznika/skupino k zaupanju v lastno telo in njegove enkratne gibalne impulze, ki v sebi nosijo raznovrstna sporočila. Telo in gib v razvoju človeka namreč obstajata pred besedo – naše pozitivne in negativne izkušnje se ne zapisujejo le v možgane, ampak tudi v mišice (mišični spomin) in celo v kostno tkivo (navadno zelo traumatične izkušnje).


Kako deluje plesno gibalna psihoterapija

Spreminjanje/razširjanje omejenih gibalnih vzorcev, iskanje simboličnega oziroma menatofirčnega pomena ter topljenje togosti s pomočjo igrivosti in domišlije – to je le kopica raznovrstnih tehnik, ki jih izzove terapevt. Slednje pomagajo, da posameznik ozavesti v telesu shranjene informacije ter se prek gibanja, plesa in pogovora lažje spopade z življenjskimi izzivi, tako da jih tudi miselno reorganizira (jim pripiše drugačen pomen, se nanje odzove čustveno drugače). V terapevtskem procesu se tako vzpostavlja sodelovanje med telesno, duševno, čustveno in socialno ravnjo posameznika, kar po besedah Svetovne zdravstvene organizacije pojmujemo kot “zdravje”.