MOŽNE OBLIKE

INDIVIDUALNA

Individualna plesno-gibalna psihoterapija

Poteka individualno (1 oseba) v odnosu s psihoterapevtom. Namenjena je tistim, ki niso zmožni vključevanja v skupinsko dinamiko, potrebujejo intenzivnejšo kurativno obravnavo in/ali si želijo več poglobljenega dela na sebi v bolj intimnem okolju.


V PARU / DVOJICI

Plesno-gibalna psihoterapija v paru

Namenjena čustveno povezani dvojici (par, mama-dojenček), ki si želi razviti zdrav odnos in/ali se globlje spoznati.


SKUPINSKA

Skupinska plesno-gibalna psihoterapija

Izredno učinkovita oblika za urjenje socialnih spretnosti, razreševanje osebnih težav, ki izvirajo iz matične družine ter samospoznavanje v odnosu z drugimi – Kje je moje mesto v družbi? Kdo sem, ko sem med ljudmi? Sklepam (ne)zdrave odnose? Poteka v manjši skupini (4-8 udeležencev) in je namenjena posameznikom, ki so sposobni vključitve v skupino. Psihoterapevt obravnava skupino v celoti ter vsakega posameznika znotraj skupine.


DRUŽINSKA

Družinska plesno-gibalna psihoterapija

Primerna je za družine, ki si želijo pomagati otroku/mladostniku s težavami, zaceliti rane v medsebojnih družinskih odnosih ter uravnovesiti družinsko dinamiko. Pogoj za pristopitek k družinski terapiji je privolitev vseh družinskih članov ter želja vseh po spremembi – terapija deluje le, če so se vsi člani pripravljeni spreminjati v dobrobit sebi in preostalim članom.