UČINKI

Pri plesno-gibalni psihoterapiji posameznik…

 • krepi samozavest
 • izboljšuje samopodobo
 • razvija ustvarjalnost
 • odkriva lastne vire moči
 • razvija čustveno inteligenco
 • razvija samosvoje tehnike za spopadanje s čustvi, tokom misli
 • odkriva zanj učinkovite tehnike sprostitve
 • uri svojo pozornost, koncentracijo
 • postaja bolj samostojen
 • vzpostavlja stik s seboj
 • ozavešča občutke v telesu
 • razvija motorične spretnosti
 • se začenja zavedati svojih potreb na vseh nivojih delovanja: TELO, UM, DUH
 • povečuje izraznost in komunikacijske spretnosti
 • razvija socialne veščine
 • raziskuje dinamiko preteklih in sedanjih odnosov
 • gradi zaupanje vase in v življenje

Občutek varnosti in sprejetosti odpira vrata za eksperiementiranje z notranjo in zunanjo stvarnostjo, za ustvarjalno izražanje brez sramu in igro (s telesom, čustvi, pripomočki, v odnosu). Med procesom odkrivamo svoje močne lastnosti, razvijamo socialne in komunikacijske spretnosti ter se urimo v prilagodljivosti in v za nas koristnem vedenju.

Posameznik lahko pokaže vse svoje barve, prebudi otroškost (kar ni enako otročjemu vedenju!), raziskuje svoje temne in svetle plati, sprosti misli, se prepusti telesu ter prediha in pregiba svoje težave.

Učinki plesno gibalne psihoterapije